A 2023-as év Szakértői Bizottsága

 A 2023-as TalentA Szakértői Bizottsága

 

 

 

Batthyány-Schmidt Margit - a Magyar Női Unió (MNU) és a Magyar Batthyány Alapítvány (MBA) elnöke

 „Hiszek a női, de mindenekelőtt teljes emberi mivoltunk erejében annyira, hogy bátran, mindenünket adva tudjunk állni a kihívások előtt.”

 

BSM

 

3 felnőtt gyermek édesanyja, Batthyány Ádám felesége, őstermelő, a hazai civil szféra egyik legaktívabb női tagja, vállalkozó, aki 8 évvel ezelőtt megalapította a Magyar Női Uniót, 6 éve vezeti a Magyar Batthyány Alapítványt. Nemzetközi szervezetek elnökségi (COPA-COGECAN Női Bizottság) és igazgatótanácsi tagja (WUSME Kis- és Középvállalkozások Világszervezete), emellett a Batthyány család érdekeltségébe tartozó agrárvállalkozások vezetőjeként elkötelezetten és tudatosan fejleszti a vidéki gazdálkodói életet, felelősséget vállalva gyermekei, nőtársai és a jövő generációinak sikereiért.

 

Személyisége tükrözi polgári neveltetését: sokszínű egyénisége, világpolgári tudata és karizmája formálja a körülötte lévő világot. Személyes küldetésének és felelősségének tekinti a nagy múltú történelmi család tárgyi és szellemi hagyatékának megőrzését, gondozását és tovább örökítését a következő generációk számára. Társadalmi szerepvállalásából és identitástudatából következően célja a magyar értékek felkarolása, s azok közvetítése idehaza és a nagyvilágban.

 

 

Dr. Vajda László - Eu-s szakértő és az Agrárminisztérium volt csoportfőnöke

 

 

 

1972-ben a Közgazdaságtudományi egyetem Külkereskedelmi szakán végeztem. Egész életemben a magyar agrárium nemzetközi kapcsolatainak és hírnevének az erősítésén dolgoztam. 1975-től 2012-ben történő nyugdíjaztatásomig az Agrárminisztériumban végigjártam a ranglétrát előadótól főcsoportfőnökig. Ezernél több kétoldalú és sokoldalú tárgyaláson képviseltem a minisztériumot a magyar agráriumot. Részt vettem, FAO, WTO, OECD, EU tárgyalásokon,  a minisztérium képviselője voltam az EU-val folytatott társulási (1990-91) és csatlakozási (1998-2002) során a magyar kormánydelegációnak. Külszolgálaton voltam Bécsben (1981-85), a magyar Elnökség alatt Brüsszelben (2011), majd a Külügyminisztérium felkérésére csatlakozási tanácsadóként Montenegróban (2012-13) és Szerbiában (2014-15). 1972 óta oktatok különböző főiskolákon és egyetemeken, jelenleg agrárdiplomáciát a Károli Gáspár Egyetemen és a MATE-n. Tudásomat, tapasztalataimat mindig is igyekeztem megosztani másokkal. Angol, német és francia nyelven is tárgyaltam, emellett értek és valamennyire beszélek oroszul, szerbül, olaszul.

 

 

Érdiné dr. Szekeres Rozália - agroökológus és biológus 

 

 

Érdiné dr. Szekeres Rozália, okleveles biológus, okleveles agro-ökológus. A természetvédelem állami szolgálatában eltöltött évek alatt a természetmegőrzés, a konzervációbiológia s az ezekkel kapcsolatos határterületek, mint vidékfejlesztés, agroökológia, a védett területek fenntartható szemléletű mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási szempontú kezelése, rehabilitációja került érdeklődése középpontjába. Adminisztrációs és intézetszervezési, projektirányítási feladatkörökben szerzett kiterjedt tapasztalatokat. A Természetmegőrzési főosztály főosztályvezetőjeként több mint 20 éven keresztül a főosztályhoz tartozó szakmai osztályok témakörei (ökológia, zoológia, botanika, vizes élőhelyek, bioszféra-rezervátumok, Natura 2000 területek stb.), illetve a szakterületéhez tartozó háttérintézmények (nemzeti park igazgatóságok, génmegőrzési és mezőgazdasági háttérintézmények feladatainak szervezése, irányítása és koordinálása volt a feladata. Ezen kívül sok, országos jelentőségű szakkérdés kidolgozásában is dolgozott. Több ízben a Nemzeti természetvédelmi alapterv (NTA) egyes fejezeteinek, összeállításának, szövegezésének irányítása, megírása és elfogadtatása volt a feladata. A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) és az NTA összehangolásának biztosítását is képviselte. Több évtizedes minisztériumi tapasztalata van, a jelenlegi Agrárminisztérium és annak jogelődjeiben kapott szakértői, majd vezetői feladatokat a Nemzeti Éghajlat- stratégia, Biodiverzitás stratégia, Fenntartható fejlődés stratégia, Megújuló energia stratégia, Országos területrendezési terv, Vidékfejlesztési stratégia, különböző vízügyi ágazati kerettervek és stratégiák kidolgozásában, azok természet-és környezetvédelmi szempontú munkarészének összeállításában. Jelentős szerepe volt az EU csatlakozáshoz kötődő természetvédelmi irányelvek hazai átültetésében, alkalmazásában és az EU jogszabályok és útmutatók magyarországi bevezetésében. A Környezetvédelmi Energia és Operatív Program (KEOP „Természeti értékeink jó kezelése”) programjában az alapok kidolgozásában, az akcióprogramok szövegezésében vett részt tevékenyen (élőhely-rekonstrukció stb.), beleértve a beérkezett javaslatok értékelését, bírálatát is, majd a KEHOP, VEKOP: „A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése” c. programban, valamint a legújabb KEHOP + operatív program előkészítése és megtervezése országos programjában is dolgozott. Gyakorlatot szerzett, mint egyik hazai irányító a LIFE+ európai uniós természetvédelmi támogatási rendszer hazai prioritás programjaiban, a LIFE Nature európai uniós természetvédelmi támogatási rendszer projektjeinek szakmai felügyeletében és eseti ellenőrzésében. Az EU Bizottság szakmai egységeivel történő kapcsolattartás szakmai felügyelete is hozzá tartozott vezetői szinten. Minisztériumi éveit megelőzően a Gödöllői Állattenyésztési és Takarmányozási kutatóintézetben dolgozott kutatóként.

A Debreceni Egyetem jogelődjeinél végzett. Okleveles biológusként a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, okleveles agro-ökológusként pedig a Debreceni Agráregyetem és a Kossuth Lajos Tudományegyetem közös szervezésében posztgraduális diplomát szerzett. Munkásságát Pro Natura Díjjal (2010) és a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje díjjal (2011) ismerték el. Özvegy, két felnőttkorú gyermeke van.

 

 

Borsos László -  a Corteva Agriscience ügyvezető igazgatója

“A mezőgazdaság nélkülözhetetlen területe a világnak - táplálja az emberiséget. Innovatív fejlesztése nemes cél számomra, hiszen ezzel tudjuk biztosítani a mi és a következő generációk jövőjét."

 

 

 

A keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetemen végzett agrárkémikusként 1993-ban, első munkahelye a Mezőtek Rt.-nél volt, ahol növényvédelmi szakirányítóként dolgozott öt éven át. 1998-tól a DuPont Magyarország Kft.-nél értékesítési képviselőként kezdte, majd 2010-től Szerbia és a Balkán regionális menedzsereként, azután pedig öt éven át a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. marketing menedzsereként tevékenykedett. 2017 szeptembere óta tölti be a Corteva Agriscience-nél az ügyvetői pozíciót.

 

 

 

 

Anna Babich - a Corteva Agriscience közép- és kelet-európai vállalati kommunikációs vezetője

 

 

Anna 15 éves kommunikációs tapasztalattal rendelkezik nemzetközi vállalatoknál a mezőgazdaság, az FMCG és a bankszektor területén.
Anna a Corteva Agriscience közép- és kelet-európai vállalati kommunikációs vezetője 2018 óta, amikor is a szervezet a Dow, a DuPont és a Pioneer gazdag örökségére épülve létrejött. A DuPont Pioneerhez 2013-ban csatlakozott, és vállalati tevékenysége Ukrajnát, Romániát, Lengyelországot, Magyarországot, Csehországot, Kazahsztánt, Szlovákiát és Moldovát felügyeli.
Anna szakértelemmel rendelkezik a vállalati reputáció és márka menedzsment, külső és belső kommunikációs stratégia, médiakapcsolatok, munkavállalói kommunikáció, vállalati társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatósági és közösségi befektetési projektek, rendezvényszervezés, válság- és problémakommunikáció terén, Egyéb tevékenységei mellett Anna vezeti a Corteva közép- és kelet-európai Women in Agriculture projektjeit.
Anna a Kijevi Nemzeti Közgazdasági Egyetem (Ukrajna) pénzügyi elemzésből szerzett mesterdiplomát, valamint a CIPR (Chartered Institute of Public Relations, Egyesült Királyság) nemzetközi szakmai szervezet, a CIPR (Chartered Institute of Public Relations, Egyesült Királyság) válságkommunikációból szerzett mesterdiplomát és felsőfokú public relations bizonyítványt. Anna emellett a London Business School (Egyesült Királyság) fenntarthatósági vezetés és vállalati felelősségvállalás, valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT Food) Women Leadership in Food Systems WE Lead képesítésével is rendelkezik.