Általános Feltételek

A Mikroprojekt támogatási program általános feltételei

TalentA Magyarország-2023

 

A Mikroprojektről

 

A Corteva Agriscience TalentA Magyarország-2023 Program keretében kiírt Mikroprojekt -versenyében – a Szabályzatban meghatározott kivételekkel - minden Résztvevő részt vehet aki:

 

 • az online szakmai előadások közül 11 előadáson dokumentáltan részt vett, és erről írásbeli Képzési Tanúsítvánnyal rendelkezik
 • elkészítette az üzleti tervet, amelyben felvázolja a Mikroprojektnek a fenntartható fejlődést és a közösségek élelmezésbiztonságának javítását célzó koncepcióját

 

A Corteva Agriscience a fenntartható fejlődés céljaival összhangban olyan versenyképes projekteket támogat, amelyek célja a közösségek élelmezésbiztonságának javítása és a releváns szükségletek kielégítése:

 

 • az éhség leküzdése
 • az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása
 • a felelős fogyasztás támogatása
 • a klímaváltozás elleni küzdelem
 • az ökoszisztéma megőrzése

 

A Mikroprojekt verseny jelentkezési lapja itt letölthető: jelentkezési lap link

A beérkezett dokumentumokat a Szervező a Szabályzatban meghatározott, és az itt jelzett követelményeknek megfelelően bírálja el.

 

 

Fontos! Az élelmezésbiztonság javítása a támogatási kérelmek kiemelt témája, a Szervező ez alapján mérlegeli a pályázati feltételeknek megfelelő projektjavaslatokat. Partnerek vagy egyéb, kiegészítő pénzügyi források rendelkezésre állása üdvözlendő, és ezt a projektkérelemben jelezni kell.

 

Előnyben részesülnek azok a Mikroprojektek, melyeknek megvalósítása szinergiában van a Projekt fenntarthatósági céljaival: partnerek bevonása és közösségi források mozgósítása

(beleértve a nem pénzügyi forrásokat is), társfinanszírozás, közösségi integráció, együttműködés a helyi hatóságokkal, együttműködések, szociális vállalkozások, fiatalok bevonásának lehetőségei, idősek és speciális igényűek támogatása, stb.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az oktatási időszak végéig (június 15-ig) módosítsa a részvételi feltételeket. A Szabályzatban bekövetkezett minden változásról előzetesen értesítjük a Résztvevőket az általuk megadott elérhetőségen a Kérdőívben meghatározott kommunikációs csatornákon keresztül. A Résztvevőknek vissza kell igazolniuk a változásokról szóló információk kézhezvételét. Megerősítés hiányában a Szervező úgy ítéli meg, hogy az információkról a Résztvevő értesült.

 

A Mikroprojektek területi hatálya: a Projekt Magyarország bármely régiójában megvalósítható.

 

A teljes finanszírozási alap Bruttó 3.250.000 Ft, mely a 3 (három) nyertes projekt között az alábbiak szerint oszlik meg:

 1. hely: Bruttó 1.500.000 Ft
 2. hely: Bruttó 1.000.000 Ft
 3. hely: Bruttó 750.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése forintban történik.

 

A közösség számára releváns, fenntartható, fejlődési potenciállal rendelkező projektek kidolgozásához kiemelten fontos a pályázók és a közösség, a pályázók és az önkormányzatok, a gazdálkodók közötti partnerség, melyekben a Kezdeményező és a Szervező a Mikroprojektekhez szükséges konstruktív, életképes ötletek forrását látja.

 

A pályázatoknak maradéktalanul meg kell felelniük a Szabályzatban meghatározott követelményeknek, és az alábbi Jelentkezési lap szerint kell benyújtani, amely innen tölthető le:

link

A pályázaton való részvételre jelentkezők kiválasztásának fő szempontjai:

 

 • a projekt társadalmi hatása a fenntartható fejlődés céljaival összhangban, amely a közösségek élelmezésbiztonságának javítását és a releváns szükségletek kielégítését célozza
 • világosan meghatározott cél és részletes projektmegvalósítási terv
 • a projekt megvalósításának reális, következetes és egyértelműen meghatározott elvárt eredményei és ésszerű fenntarthatósága
 • kiegyensúlyozott költségvetés és reális időkeret
 • további projektfinanszírozási források (társfinanszírozási mechanizmusok, különösen a helyi hatóságokkal, közösségekkel és partnerekkel való együttműködés).

 

A beérkezett projektekről a Szakértői Bizottság tagjai döntenek.

 

A Szakértői Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, és a határozatokat jegyzőkönyvbe foglalja. Vita esetén a Szakértői Bizottság elnökének szavazata dönt.

 

A Mikroprojekt értékelésének kritériumai

 

 1. A projekt célja:

a. A projekt céljainak megfelelése a fenntartható fejlődés céljaival, a közösségek élelmiszerbiztonságnak javulásával. 5 p.

b. A fenntarthatósággal kapcsolatos probléma felvetése, megfogalmazásának egyértelműsége, a probléma jelentősége és valósága a közösség számára.  5 pont

Összesen: 10 pont

 

A projetkpályázati lapon a 3.1-3.5-ös pont tartozik ide.

 

 1. A projekt jelentősége és társadalmi hatása:

a/ a célcsoport elérése.  5 pont                                                                 

b/ a projekt hazai realitása, eredmények fenntarthatósága (megvalósíthatóság, együttműködések).   10 pont  

Összesen: 15 pont

A projektpályázati lapon a 3.6-3.9-rész

 

 1. a projekt megtervezése, tartalma

Cselekvési terv, megvalósítási módszertan. 10 pont

3.10-3.12

Költségvetés gazdasági hatékonysága. 5 pont

3.13

Társfinanszírozások, együttműködések. 5 pont

3.13

 

Összesen:20 pont

 

 A projekt sikermutatója - várható eredmények

Összesen: 5 pont

 

Üzleti terv megfogalmazása, a projektterv összképe és a projekt hatása a mezőgazdaságra

Összesen: 10 pont

 

 Projekt Összesen:   60 pont

 

 

A Mikroprojekt jelentkezési lapja nem haladhatja meg a 10 oldalt, és a következő információkat kell tartalmaznia:

 • címlap (a Mikroprojekt neve, a pályázó neve és elérhetősége)
 • a Mikroprojekt rövid összefoglalója
 • a Mikroprojekt relevanciájának és a közösség/terület életére és fejlődésére gyakorolt ​​hatásának igazolása
 • a Mikroprojekt céljai és célkitűzései
 • a Mikroprojektek megvalósításának módszerei és eszközei
 • a Mikroprojektek hatékonyságának nyomon követése és értékelése
 • a Mikroprojekt további finanszírozása / fenntarthatósága
 • becslés / költségvetés.


A pályázatokat 2023. augusztus 20. éjfélig kell benyújtani elektronikusan az info@talentahu.org  e-mail címen

 

Figyelem! Az adminisztratív költségek (irodabérleti díj, projektvezetési és könyvelési díjak, rezsi, kommunikáció, írószer, banki díjak, stb.) nem haladhatják meg a projekt teljes költségének 5%-át. A Program nem finanszírozhatja irodai berendezések vagy egyéb berendezések beszerzését, képzési és tanácsadói szolgáltatásokat, stb.

A pályázat nyertesei 2023. október 15.-ig kerülnek kihirdetésre. A nyertesek részt vesznek az ünnepélyes díjátadón, amelyre 2023. október 17.-én, Budapesten kerül sor.

A pályázat nyertesei számára mentort biztosítunk: 2023. október-novemberében 3x2 óra egyéni mentoráláson vesznek részt. 

A 3 (három) nyertes az ünnepélyes díjátadón bemutatják Mikroprojektjüket üzleti tervükkel (pl.: Power Point Prezentáció keretében).

Vis maior esetén, amely lehetetlenné teszik a Szervező számára, hogy a megadott határidőn belül teljesítse kötelezettségeit, az új feltételeket a Program ww.talentahu.org weboldalán kiegészítő módon is közzéteszik, és értesítik a résztvevőket.